Mida teha ehitus- ja lammutusjäätmetega?

Suvilast koduks renoveerimise juures oli suureks osaks…