Kahest vanast merekonteinerist “hyggepesaks”

Aastal 2020 toimunud Naabrist Parem hooajal anti…