Panen siia kirja meie sellekevadise unistuse – teha hoovi DIY aiamaja. Ja mitte lihtsalt aiamaja, vaid selline, mis oleks samaaegselt nii kasvuhoone kui talveaed, kus ka sügisõhtutel või isegi talvel kamina saatel istuda saaks. Mida selle planeerimisel läbi tuleks mõelda?

Praegune olukord vs visioon

Esimesena paneksin siia lihtsalt ühe pildi praegusest olukorrast ja unistatavast tulevikust. Hetkel on meil hoovis tegelikult umbes 30 m2 suurune kuur + kasvuhoone juba olemas, aga kahjuks on see oma aja juba ära elanud ja kinnist ning soojapidavat talveaeda sinna päris rajada ei kannata. Unistus oleks ikka teha aastaringne lisahoone, mis suvel töötab osaliselt kasvuhoone ja katusealusena, aga sügisel ja talvel “majapikendusena”, kus klaaskatuse all erinevaid aastaaegu nautida.

Inspiratsioon

Nagu ikka, saab selliste projektide puhul asi alguse ühest väikesest ideest, aga siis lähed Pinteresti ja leiad sealt niivõrd palju ägedaid projekte, et enam tagasiteed ei ole – teiste poolt varasemalt tehtud põnevad lahendused aitavad endagi unistusel veel reaalsemaks materialiseeruda. Ja sihti silme ees hoida. Sealne ideede hulk teeb ootused kevade osas aina suuremaks… no need lahendused näevad ju mõnusad välja?

Võimalused ja küsimused

Alustame siis meie aiamaja detailide paikapanemise ja planeerimisega. Nagu ka eelnevatelt piltidelt näha, siis taolise klaasist aiamaja või kasvuhoone planeerimisel on võimalusi ja küsimusi palju. Enda jaoks olen mõtlemas läbi eelkõige järgnevaid teemasid:

  1. milliste piirangutega arvestada;
  2. kui suur aiamaja teha;
  3. mille peale see rajada;
  4. kuidas ja millise kalde ning suunaga ehitada katus;
  5. milliseid materjale mis osades kasutada;
  6. kas teha nii, et ühes otsas või küljes on ka kuur.

Võtangi need teemad nüüd järjest ette.

1. Piirangud

See küsimus on eelnevates kõige lihtsam, sest vastus tuleb ehitusseadustikust. Kuni 20m2 väikeehitise püstitamist piirab ehituskeeluvöönd (vastavalt piirkonnale), krundi suurim lubatud hoonete arv, krundi suurim lubatud täisehituse pindala ja suurim lubatud kõrgus 5m.

Hea on siinkohal lisaks lugeda nt artiklit: “Mida peaksid teadma väikeehitise ehitamisel? Mis on lubatud, mis mitte?”

2. Suurus

Eelnevat arvestades võiks planeeritava “lisahüvedega kasvuhoone” teha ideaalis täpselt 20 m2 suuruse. Lihtne! Sellise väikeehitise rajamine on ilma projektiga lubatud ja ei vaja liigseid kooskõlastamisi. Samuti ei ole mõtet ka väiksemat teha, sest 20 m2 tundub talveaiaks, kus päriselt ka istuda ja nautida, täpselt optimaalne.

3. Aluspind ehk mille peale rajada

See vastus on hetkel lahtine, sest laualolevaid variante on mitmeid: (1) tänavakivile, (2) lintvundamendile või (3) plaatvundamendile. Hetkel veel ei tea, millist neist täpselt valida, sest kõigil on omad võlud ja valud. Pigem tahaks midagi kindlat ja head, mis sügisel ka veidi tuule- ja soojakindlust pakuks ehk pigem kipub valik minema ikka sinna lint- või plaatvundamendi suunas.

4. Katuse võimalik kuju ja kalle

Kuigi meie maja on viilkatusega ja selle kõrvale sobiks ideaalselt ka üks viilkatusega kasvuhoone, siis krundi iseärasusi ja ehituse väljakutseid arvestades tundub turvalisem valik ikkagi viiluta katus, kus katus on üks tervik ja mille kalle on vaid ühes suunas.

Siit aga järgmisele küsimusele – kuhu poole kalle teha, kas suunaga hoone ette või hoone taha – mul veel enda peas head vastust ei ole. Kui kalle tuleks hoone ette, siis see mõjuks veidi pehmemalt ja madalamalt, teine kuidagi tugevamalt.

5. Materjalivajadus- ja valik

Siinpuhul on mõte teha aiamaja ise ja kasutada selle tegemisel võimalikult palju teise ringi materjali. Äge kui seeläbi hoonele mõnus lisalugu (või lisalood) tekiks. Majaehitusest on võrdlemisi palju puitmaterjali üle jäänud ja on lootus neile siin põnev uus elu anda.

Klaas on aga selline materjal, mida endal veel kohe olemas ei ole, aga seda läheb siin kindlasti palju vaja. Üks avar aiamaja peamiselt ju sellest ainult koosnekski. Internetiavarustest leiab palju põnevaid DIY projekte, kus vanadest akendest on võimas kasvuhoone ja/või aiamaja tehtud (paar pilti ka all). Ise muretsen vanade akende puhul veidi nende soojapidavuse pärast (lihtsalt kasvuhoone jaoks oleks need muidugi ideaalsed) ja ideaalis paigaldaks mitmepaketilised aknad. Äkki kuskil aknatehases on üle materjale, mis ootavad uut elu?

6. Talveaed koos kuuriga või ilma?

Sellist hoonet rajades võiks ideaalis kohe mõelda ka sellele, kas hoovis on olemas koht, kus kõiki aiatööriistu jms hoiustada? Meil näiteks eraldi kuuri veel ei ole, seega see aiamaja siin oleks mõneti ideaalne variant kohe ka kuur samaaegselt valmis teha. Arvestades, et piiranguks on 20m2, siis hetkel me püüaks talveaia jätta pigem võimalikult suure ja liialt pinda kuurile ei annaks. Nii mahuks loodavasse aiamajja parajalt ja mugavalt ära nii aiamööbel, taimekasvatuspotid kui kamin.

Mida kõike võiks aiamajas või aiakuuris tegelikult hoiustada, loe siit: “Aiakuurid: mida neis hoiustada?”

Kokkuvõte

Kevad on kohe-kohe saabumas. Vana kasvuhoone ootab lammutamist. Ja uus talveaed rajamist! Võimalusi, kuidas seda täpselt teostada, on palju, aga nö kondikava (suurus, aluspind, katus, materjalid) on paigas ja suund hakkab selginema. Erinevate piltide ja lahenduste nägemine tekitab põnevust ja tahaks juba käed külge panna. Protsessi jooksvaks jälgimiseks hoia silm peal meie Instagrami kanalil @kristjanmarleen, aga kindlasti jagame lõpptulemust ka kunagi siin.